EIL. NR.PAVARDĖ IR VARDASDĖSTOMAS DALYKASKVALIFIKACIJANUO KADA DIRBA
1.               AUGUSTONYTĖ NERUTĖ CHEMIJAMETODININKĖ2009
2.               BANIULIENĖ DALIA MUZIKAMETODININKĖ2002
3.               BILOBROVKO SVITLANA ANGLŲ KALBAVYR. MOKYTOJA2002
4.               BITINIENĖ NERINGA ANGLŲ KALBAMETODININKĖ1997
5.               DAMOŠIENĖ AUŠRELĖ MATEMATIKAMETODININKĖ1991
6.               DEMENIENĖ VALERIJA MATEMATIKAVYR. MOKYTOJA2011
7.               DULEVIČIENĖ GITA MATEMATIKAMETODININKĖ2011
8.               EBIENĖ RITA CHOREOGRAFIJAMETODININKĖ2001
9.               FILMANAVIČIUS SIGITAS KŪNO KULTŪRAMETODININKAS1996
10.            GARASTAITĖ AIDA AURELIJAFOTOGRAFIJAMOKYTOJA2004
11.            GRIGALIŪNIENĖ MONIKA KARJEROS PLANAVIMASMOKYTOJA2012
12.            GRUBINSKIENĖ REGINA

LIETUVIŲ KALBA

MOKYTOJA-KONSULTANTĖ

EKSPERTĖ2001
13.            INDRIŠIONIENĖ VITALIJA LIETUVIŲ KALBAMETODININKĖ1982
14.            JAKUBONIENĖ INGA INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOSMETODININKĖ1996
15.            KANIŠAUSKAITĖ VITALIJA

RUSŲ KALBA

MOKYTOJA-KONSULTANTĖ

METODININKĖ2012
16.KUČNERIENĖ INGA ANGLŲ KALBAVYR. MOKYTOJA2008
17.KUTKAUSKIENĖ ALA TIKYBAVYR. MOKYTOJA1994
18.LASAUSKIENĖ BIRUTĖ LIETUVIŲ KALBAMETODININKĖ1989
19.LIUKPETRIENĖ LORETA ETIKA, PSICHOLOGIJAVYR. MOKYTOJA2009
20.LUKOŠIŪNAITĖ RŪTA BIOLOGIJAVYR. MOKYTOJA1999
21.MARAČINSKAS ANDRIUS TECHNOLOGIJOSVYR. MOKYTOJAS2011
22.MIKNIUVIENĖ RASA ANGLŲ KALBAMETODININKĖ1994
23.MONKEVIČIENĖ DALIA INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOSMETODININKĖ1995
24.PALIJANSKIENĖ BIRUTĖ ISTORIJA, PILIETIŠKUMO IR TEISĖS PAGRINDAIMETODININKĖ1995
25.PALIULIS SIGITAS NEFORMALUSIS UGDYMASMOKYTOJAS2002
26.PETRIŠKIS FAUSTASFILMŲ KŪRIMASMOKYTOJAS2021
27.PETRULIS EGIDIJUS BIOLOGIJAVYR. MOKYTOJAS1991
28.RANONIENĖ SANDRA MATEMATIKAMETODININKĖ2001
29.RIMŠIENĖ JŪRATĖ RUSŲ KALBAMETODININKĖ1985
30.SAKALAUSKIENĖ NIDA TECHNOLOGIJOS, CHOREOGRAFIJAMETODININKĖ1999
31.SALINIENĖ LORETA ANGLŲ KALBAVYR. MOKYTOJA2002
32.SIMONAITĖ ASTA TEATRASMETODININKĖ2009
33.SKARDŽIUS SAULIUS ISTORIJA, PILIETIŠKUMO PAGRINDAIMETODININKAS1999
34.SKARDŽIUVIENĖ VITALIJA LIETUVIŲ KALBAMETODININKĖ1998
35.STAPULIONIENĖ SIMONA LIETUVIŲ KALBAVYR. MOKYTOJA2006
36.STIPINIENĖ ASTA EKONOMIKAVYR. MOKYTOJA2017
37.STRAVINSKIENĖ LEONORA DAILĖMETODININKĖ1993
38.STRAVINSKAS VYTAUTAS TECHNOLOGIJOSMETODININKAS2004
39.ŠERNIENĖ VIOLETA ANGLŲ, VOKIEČIŲ KALBAMETODININKĖ1986
40.ŠIMOLIŪNAITĖ RASA GEOGRAFIJAVYR. MOKYTOJA1994
41.ŠPOKAVIČIENĖ INGA ANGLŲ KALBAMETODININKĖ2006
42.TABOKIENĖ GRAŽVILĖSOCIALINĖ PEDAGOGĖMOKYTOJA2011
43.TAMULIONIENĖ VIRGINIJA KŪNO KULTŪRAMETODININKĖ1997
44.UŽUOTIENĖ DANUTĖ FIZIKAMETODININKĖ2010
45.VAČIKAUSKAS ŽYGIMANTAS KŪNO KULTŪRAMETODININKAS2003
46.VAINAUSKIENĖ LIGITA FIZIKAVYR. MOKYTOJA1998
47.VANAGAS AUDRIUS KŪNO KULTŪRAMETODININKAS1989
48.GARBŠTIENĖ VAIDA LIETUVIŲ KALBAMOKYTOJA2009

MOKYTOJO PAVARDĖ IR VARDAS

 

DARBO METAI

MOKOMASIS DALYKAS

1.     ABUŠOVA-TUOMAITĖ ZITA

1980 08 – 1986 08

Fizinis ugdymas

2.     ADOMAITIS VAITIEKUS

1931 02 – 1931 08

1944 12 – 1945 08

1947 09 – 1950 08

Rusų k., fizika

3.     AKELIS KAZYS

1941 09 – 1942 09

Direktorius, lietuvių k.

4.     ALEKSANDRAVIČIUS POVILAS

1934 10 – 1941 08

 

5.     ANILIONIENĖ VLADA

1978 09 – 1987 08

Istorija

6.     ANIULIS STANISLOVAS

1925 09 – 1926 08

 

7.     ARCHIPOVA NELĖ

1960 09 – 1963 08

Rusų kalba ir literatūra

8.     ARMONAITĖ ADELĖ

1951 09 – 1952 08

Istorija

9.     AUKŠČIONIENĖ RITA

1981 09 – 1994 08

Pradinis ugdymas

10.  AUKŠČIONIS LEONIDAS

1981 09 – 1994 08

Pradinis ugdymas

11.  AVIŽONIENĖ MARIJA

1923 08 – 1925 09

 

12.  AVIŽONIS JUOZAS

1922 09 – 1925 08

1945 05 – 1948 08

Istorija, lotynų k., direktorius

13.  BAČKIS STASYS

1946 03 – 1948 08

Lietuvių k.

14.  BAČKYTĖ DANUTĖ

1955 09 – 1961 08

Rusų k.

15.  BAGDONAVIČIENĖ-LUKOŠIŪTĖ ALINA

1946 08 – 1984 08

Technologijos

16.  BAGDONAVIČIUS BRONISLAVAS

1947 09 – 1980 08

Fizika, geometrija

17.  BAGDONAVIČIUS JUOZAS

1924 08 – 1936 09

Matematika, fizika, gamta

18.  BAGDONAVIČIŪTĖ BIRUTĖ

1967 09 – 1968 08

 

19.  BAGDONIENĖ STASĖ

1980 08 – 1994 09

1995 09 – 2003 08

2005 09 – 2007 08

Pradinis ugdymas

20.  BAKAITIS ANTANAS PRANAS

1936 09 – 1939 08

 

21.  BALČIŪNAS BENJAMINAS

1967 09 – 1988 08

Fizinis ugdymas

22.  BALČIŪNAS JONAS

1924 01 – 1930 07

 

23.  BALČIŪNAS VYTAUTAS

1935 12 – 1939 09

Tikyba, lotynų k., filosofija

24.  BALICKAITIENĖ ADELĖ

1949 09 – 1950 08

Prancūzų kalba

25.  BALIENĖ VANDA

1975 09 – 1994 08

Pradinis ugdymas, istorija

26.  BALYS ALGIMANTAS

1977 09 – 1994 08

Pradinis ugdymas

27.  BALSYTĖ LIUCIJA

1955 09 – 1957 08

Fizinis ugdymas

28.  BANEVIČIENĖ TATJANA

1976 09 – 1977 08

 

29.  BANIULIS ANTANAS

1948 09 – 1952 08

Muzika

30.  BARAUSKAS KAZIMIERAS

1935 01 – 1935 11

Tikyba

31.  BARAVYKAS VACLOVAS

1934 09 – 1940 10

Anglų k., vokiečių k., komercinė aritmetika

32.  BARAVYKIENĖ-ŽUKAUSKAITĖ VANDA

1932 09 – 1940 09

Ekonomika, geografija

33.  BAREIKA ALGIS

1965 09 – 1967 08

Fizinis ugdymas

34.  BARŠAUSKIENĖ VALERIJA

1977 09 – 1986 08

Pradinis ugdymas

35.  BARTAŠIENĖ LINA

2009 09 – 2010 09

Neformalus ugdymas

36.  BARZDA LEONAS

1923 08 – 1926 08

 

37.  BEDULYTĖ RITA

1989 05 – 1992 08

1993 05 – 1995 10

Bibliotekininkė

38.  BELŽAKAS MYKOLAS

1934 09 – 1936 09

Muzika

39.  BENDORIŪTĖ JADVYGA

1923 08 – 1924 09

 

40.  BILEVIČIUS VLADAS

1963 09 – 1964 08

Chemija

41.  BIMBA PETRAS

1924 08 – 1924 11

 

42.  BIMBIENĖ EUGENIJA

1924 08 – 1925 01

 

43.  BYTAUTIENĖ-DARGYTĖ REGINA

1957 09 – 1968 08

Fizinis ugdymas

44.  BITINIENĖ JADVYGA

1952 09 – 1954 08

Prancūzų kalba

45.  BLIŪDŽIUVIENĖ-KUPREVIČIŪTĖ ELENA

1936 09 – 1937 09

Fizinis ugdymas

46.  BRAŠKIENĖ ELENA

1978 09 – 1986 05

Chemija

47.  BUDRIKIENĖ DANUTĖ

1959 09 – 1961 08

Lietuvių kalba

48.  BUJEVIČIENĖ ERIKA

1974 08 – 2012 08

Lietuvių k.

49.  BUJOKAITĖ ELENA

1940 09 – 1942 11

 

50.  BUROKAS STEPONAS

1930 10 – 1931 02

 

51.  BUTAITĖ ANGELĖ

1949 09 – 1951 08

Lietuvių kalba

52.  BUTKEVIČIŪTĖ IRENA

1963 09 – 1968 08

Rusų k.

53.  CENFELDAITĖ MALVINA

1943 09 – 1944 08

 

54.  ČEKAUSKAS ANTANAS

1962 09 – 1966 08

Lietuvių k.

55.  ČEPAITĖ BIRUTĖ

1931 02 – 1935 09

Istorija

56.  ČEPAITĖ JANINA

1952 09 – 1953 08

Chemija

57.  ČEPONIENĖ LAIMUTĖ

1979 09 – 2005 09

Matematika

58.  ČEPUKĖNIENĖ-ANTANAVIČIŪTĖ STEFA

1954 09 – 1955 08

Prancūzų kalba

59.  ČINGIENĖ-REKAŠIŪTĖ DANUTĖ

1958 09 – 1960 08

Fizinis ugdymas

60.  ČIUPLINSKAS BALYS

1948 09 – 1949 09

1951 12 – 1953 09

Direktorius, matematika

61.  ČIURLIONYTĖ VLADA

1952 09 – 1953 08

Lietuvių kalba

62.  DANĖNAS

1942 09 – 1944 08

Matematika

63.  DARANDOVA IRINA

1987 08 – 1988 08

Rusų k.

64.  DARGELIENĖ IRENA

1954 09 – 1959 08

Istorija, algebra

65.  DAŠKIENĖ ALDONA

1942 11 – 1943 09

 

66.  DATKŪNIENĖ-ABARIŪTĖ ALDONA

1966 09 – 1974 08

Lietuvių k.

67.  DAUKAITĖ VALERIJA

1960 09 – 1961 08

Fizika, mašinų mokslo pagrindai, automobilių praktikumas

68.  DAVAILYTĖ

1950 09 – 1951 08

 

69.  DEKSNIENĖ-ŠLEŽAITĖ EUGENIJA

1945 05 – 1951 08

Geografija

70.  DEMENIENĖ BIRUTĖ

1976 09 – 1987 08

Matematika

71.  DIDŽGALVIS ZENONAS

1949 09 – 1950 08

 

72.  DIRGINČIUS VINCAS

1930 09 – 1932 07

 

73.  DOMKIENĖ STASĖ

2001 08 – 2009 08

Chemija

74.  DRAGŪNAS JUOZAS

1928 11 – 1930 09

 

75.  DRĄSUTIS PRANAS

1962 09 – 1964 08

Fizinis ugdymas

76.  DUBOVA MANEFA

1976 09 – 1981 08

Chemija

77.  DULSKIENĖ ALDONA

1953 09 – 1972 09

Istorija

78.  DULSKIS JUOZAS

1953 09 – 1972 09

Chemija, direktorius

79.  EFIŠOVA OLGA          

1972 09 – 2019 08

Rusų k.

80.  ENIKIENĖ GENĖ

1981 09 – 2011 08

Geografija

81.  GABRIŪNIENĖ JANINA

1967 09 – 1986 08

Rusų k.

82.  GABRIŪNIENĖ-LIUBERTYTĖ DANUTĖ

1973 09 – 1977 08

Chemija

83.  GALSKIENĖ VALERIJA

1971 09 – 1984 07

Pradinis ugdymas

84.  GANIPRAUSKAS JUOZAS

1946 08 – 1947 08

 

85.  GARŠVAITĖ KRISTINA

1986 09 – 1987 08

Pradinis ugdymas

86.  GARŠVINSKIENĖ-PETRIŠIŪNAITĖ VALDA

1979 08 – 1987 08

Geografija

87.  GAUŠIENĖ-ZOZYTĖ ELZĖ

1924 08 – 1929 08

 

88.  GEDEIKA JONAS

1922 10 – 1924 08

Muzika

89.  GEGEVIČIENĖ GRAŽINA

1986 09 – 1987 08

Pradinis ugdymas

90.  GELAŽAUSKAS GINTAUTAS

1964 09 – 1981 08

1988 09 – 1994 12

Istorija, karinis

91.  GELAŽAUSKIENĖ ALDONA

1964 09 – 1995 09

1997 09 – 1998 08

Rusų k.

92.  GERGELYTĖ IRENA

1923 08 – 1924 08

 

93.  GERTIENĖ LIUDMILA

2009 08 – 2011 08

Anglų k.

94.  GERVYTĖ DANUTĖ

1952 09 – 1953 08

Prancūzų kalba

95.  GIKIENĖ IRENA

1976 09 – 1977 08

Lietuvių k.

96.  GILYS STEPAS

1971 09 – 1972 08

Chemija

97.  GIRDŽIUS PRANAS

1931 08 – 1934 09

Lietuvių k.

98.  GLODAS TOMAS

1944 09 – 1948 08

Lietuvių k.

99.  GRIGAS NAPALYS

1928 08 – 1930 11

Lietuvių k.

100.  GRINCEVIČIENĖ ALDONA

1963 09 – 1990 08

Rusų k.

101.  GRYTĖ VILHELMAS

1940 09 – 1941 09

Istorija, lotynų k., direktorius, fizinis ugdymas

102.  GRŪZDAITĖ ANTANINA

1922 08 – 1922 09

Geografija, piešimas, dailyraštis

103.  GRUŽAUSKAS BRONIUS

1945 09 – 1946 08

 

104.  GUČAITĖ LEOKADIJA

1948 03 – 1951 08

Rusų kalba, paišyba

105.  GUDELIENĖ MARIJA

1922 08 – 1922 11

Lietuvių k.

106.  GUDLIAUSKAS ANTANAS

1922 11 – 1924 01

 

107.  GUSAROVA ZINA

1980 09 – 1984 08

Matematika

108.  GVALDAITĖ ANELĖ

1942 09 – 1943 08

 

109.  HERMANIENĖ LIUCIJA

1922 10 – 1924 08

Vokiečių k.

110.  HOFMANIENĖ MARGARITA

1933 09 – 1941 01

Vokiečių k.

111.  INDRIŠIONIS RIMANTAS

1982 09 – 2000 09

Technologijos, braižyba

112.  IVANAUSKAITĖ ONA

1948 05 – 1949 08

 

113.  IVANAUSKAS ADOLFAS

1953 09 – 1954 08

Lietuvių kalba

114.  JACINKEVIČIUS ROMAS

1966 09 – 1990 06

Muzika

115.  JACKEVIČIUS VILIUS

1986 08 – 1987 09

Technologijos

116.  JACKEVIČIŪTĖ REGINA

1953 09 – 1955 08

1972 09 – 1980 09

Choreografija, rusų kalba

117.  JACKŪNIENĖ NIJOLĖ

1960 09 – 1977 08

Biologija

118.  JACKŪNIENĖ ROMA

1986 09 – 1987 08

Biologija

119.  JAKAVONIS JUOZAS

1972 09 – 1973 08

Fizinis ugdymas, istorija

120.  JAKŠTIENĖ JŪRATĖ

1981 08 – 1987 08

Pradinis ugdymas

121.  JAKŠTONYTĖ VITALIJA

1960 09 – 1961 08

Lietuvių kalba ir literatūra

122.  JANKŪNAITĖ GENOVAITĖ

1950 09 – 1953 08

Fizinis auklėjimas

123.  JANKAUSKIENĖ VITALIJA

1972 05 – 1974 08

Pradinis ugdymas

124.  JANKEVIČIUS AUDRIUS

1979 09 – 1980 03

Fizika

125.  JANKEVIČIENĖ IRENA

1980 08 – 1983 08

Lietuvių k.

126.  JANKEVIČIŪTĖ (ROŽĖNIENĖ) LIGITA

1985 08 – 1987 08

Fizika

127.  JANUŠAS ČESLOVAS

1931 09 – 1933 05

Grafika

128.  JARAŠIŪNIENĖ DONATA

1968 09 – 1974 08

Matematika

129.  JARAŠŪNIENĖ-VARANAUSKAITĖ GRAŽINA

1983 09 – 1984 08

Rusų k.

130.  JARONIS PETRAS

1950 09 – 1951 08

Pradinis ugdymas

131.  JASAITYTĖ HONORATA

1941 09 – 1944 08

Biologija

132.  JASĖNAS POVILAS

1944 10 – 1946 08

Lietuvių k., vokiečių k.

133.  JASIKEVIČIUS BRONIUS

1960 09 – 1964 08

Fizinis ugdymas

134.  JASIŪNIENĖ IRENA

1968 09 – 2005 08

Prancūzų k.

135.  JASULAITYTĖ URŠULĖ

1935 09 – 1940 08

Istorija, lietuvių k.

136.  JAUDZEMAS PETRAS

1954 09 – 1958 08

Fizika, istorija

137.  JAVTOKAS VILIUS

2002 01 – 2007 09

 

138.  JOCIENĖ ONA

1959 09 – 1960 08

 

139.  JONUTIENĖ-KUBILIŪTĖ ALINA

1975 09 – 1979 02

Prancūzų k.

140.  JUKNEVIČIUS IGNAS

1938 09 – 1940 05

 

141.  JUKONYTĖ LIUCIJA

1952 09 – 1953 08

Fizika, geometrija

142.  JURĖNAITĖ GENOVAITĖ

2006 – 2022

Lietuvių kalba

143.  JURĖNIENĖ JUZEFA

1978 09 – 1987 08

Pradinis ugdymas

144.  JURKIENĖ DANGUOLĖ

1977 09 – 1987 08

Pradinis ugdymas

145.  JUSIENĖ GENOVAITĖ

1952 09 – 1954 08

Lietuvių k. prancūzų kalba

146.  JUŠKA ANTANAS

1925 08 – 1927 05

Direktorius

147.  KAIRIENĖ ONA

1945 09 – 1976 08

Fizinis ugdymas

148.  KAIRYS BRONIUS

1941 10 – 1942 08

1943 09 – 1955 08

Fizinis ugdymas, karinis ugdymas

149.  KALINAUSKAITĖ

1952 09 – 1954 08

Istorija, lietuvių kalba

150.  KALNIETIENĖ ALDONA

1972 09 – 2001 06

Lietuvių k.

151.  KALNIETIS ERNESTAS

1968 09 – 1984 08

Technologijos

152.  KALVELIS DOMAS

1925 01 – 1925 11

 

153.  KAMINSKIENĖ-JUSYTĖ LORETA

1979 08 – 1987 08

Lietuvių k.

154.  KANAPECKAS MOTIEJUS

1923 08 – 1924 01

 

155.  KANAPECKAS RIMVYDAS

1978 08 – 1983 08

Fizika

156.  KANAPECKAS VYTAUTAS

1975 09 – 1992 11

1997 01 – 2000 12

Matematika, direktorius

157.  KAPČIENĖ KAZIMIERA

1964 09 – 1965 08

Muzika

158.  KAZAKEVIČIENĖ-VANAGAITĖ BIRUTĖ

1954 09 – 1959 08

1961 01 – 2001 03

Lietuvių k., istorija

159.  KAZAKOVA LIDIJA

1982 08 – 1983 08

Rusų k.

160.  KAZIŪNAITĖ SAVERIJA

1968 09 – 1973 08

Dailė

161.  KAZIŪNIENĖ KUNIGUNDA

1943 09 – 1948 08

Prancūzų k., lotynų k.

162.  KAZLAUSKAITĖ STASĖ

1949 09 – 1952 08

Chemija, biologija

163.  KAZLAUSKAS BENEDIKTAS

1939 09 – 1947 08

Lotynų k., logika, vokiečių k., istorija

164.  KAZLAUSKIENĖ-ARLAUSKAITĖ TEODORA

1943 09 – 1944 12

Biologija

165.  KEREILIS ADOLFAS

1947 09 – 1948 08

 

166.  KIAUŠAS PRANAS

1953 09 – 1955 08

Istorija, fizika, chemija

167.  KILDIŠIENĖ-ZIMBLAITĖ SOFIJA

1977 09 – 1987 08

Biologija

168.  KINDURYTĖ GENOVAITĖ

1934 09 – 1935 09

 

169.  KIRAILYTĖ STASĖ

1956 09 – 1959 08

 

170.  KIRŠONAS DOVYDAS

1922 08 – 1941 06

Teisė, matematika, fizinis ugdymas

171.  KLUSIS JOKŪBAS

1926 08 – 1928 01

 

172.  KLUSIS VLADAS

1927 11 – 1940 08

Buhalterija, geometrija, direktorius

173.  KNIZIKEVIČIENĖ VIRGINIJA

1983 09 – 1987 08

Rusų k.

174.  KONTENIENĖ DALIJA

1995 – 2021

Fizika

175.  KONTRIMAS ČESLOVAS

1935 09 – 1940 10

Dailė, prancūzų k.

176.  KORSAKIENĖ-NASTOPKAITĖ HALINA

1941 09 – 1944 08

Vokiečių k.

177.  KRAŠINKOVA MARIJA

1979 08 – 1980 08

Rusų k.

178.  KRIKŠTANAITĖ ANELĖ

1923 07 – 1923 08

 

179.  KRIKŠTANAITĖ IRENA

1924 01 – 1924 08

 

180.  KRIPAITIS ANTANAS

1928 08 – 1930 08

 

181.  KRUOPIENĖ GITANA

1992 – 2021

Technologijos

182.  KRUOPIS LINAS

1994 09 – 2019 08

Ekonomika, verslas, geografija

183.  KRUOPIS PETRAS

1980 09 – 1987 08

Technologijos

184.  KUČAS JONAS

1929 08 – 1933 09

Vokiečių k.

185.  KULBOKAS VLADAS

1934 09 – 1939 12

Lietuvių k.

186.  KUOSA VYTAUTAS

1944 08 – 1945 09

Matematika

187.  KUOSAITĖ ELENA

1944 09 – 1945 08

Fizinis ugdymas

188.  KUPRIENĖ BRONĖ

1991 09 – 1994 08

 

189.  KUPRYTĖ ELENA

1947 09 – 1963 08

Biologija

190.  KUTKAUSKAS GINTARAS

1998 09 – 2013 01

Teatras

191.  KUTKAUSKAS VYTAUTAS

1962 09 – 1967 08

Piešimas, darbai

192.  KUZMINSKAS ROMUALDAS

1958 09 – 1960 08

 

193.  KVEDARAITĖ MALVINA

1940 09 – 1942 11

 

194.  LAPĖNIENĖ STEFA

1990 10 – 1994 08

Pradinis ugdymas

195.  LAURENČIKAITĖ ELENA

1940 09 – 1941 08

1945 09 – 1946 08

Geografija, gamta

196.  LAURIŠONYTĖ ASTA

1996 09 – 1999 05

Lietuvių k.

197.  LAUŽIKAS JONAS

1924 09 – 1926 08

Lietuvių k.

198.  LEKERAUSKAITĖ ALDONA

1948 05 – 1949 04

Muzika

199.  LELYTĖ EMILIJA

1949 09 – 1977 08

Pradinis ugdymas

200.  LIAGER LIUDMILA

1982 08 – 1987 08

Rusų k.

201.  LINKEVIČIENĖ IRENA

1959 09 – 2006 08

Lietuvių k.

202.  LINKEVIČIUS STASYS

1958 09 – 1985 07

Prancūzų k.

203.  LIPŠTAS IGNAS

1930 11 – 1932 08

 

204.  LIUKPETRIENĖ DANUTĖ

1989 08 – 1994 08

Pradinis ugdymas

205.  LIUTKUS ALOYZAS

1961 09 – 1962 08

Fizinė kultūra, karinis parengimas

206.  LUŽYTĖ MARGARITA

2009 08 – 2012 08

Rusų k.

207.  MACAITĖ ONA

1949 09 – 1974 08

Pradinis ugdymas

208.  MACYTĖ ALDONA

1976 09 – 1994 08

Laborantė

209.  MAČĖNIENĖ-KIZNYTĖ VILIJA

1980 09 – 1987 08

Fizinis ugdymas

210.  MAČIUKIENĖ ALEKSANDRA

1945 09 – 1960 08

Rusų k.

211.  MAINONIENĖ BRONĖ

1994 08 – 2002 08

Muzika

212.  MALCOLM CAMERON

1995 09 – 1996 08

Anglų k.

213.  MALČIAUSKIENĖ ASTA

1990 08 – 1993 09

Matematika

214.  MANIKAITĖ-DE DIAMOND DAIVA

2003 09 – 2009 03

Ekonomika

215.  MARCILIONYTĖ ONA

1943 09 – 1944 08

 

216.  MARCINKEVIČIUS ALGIS

1954 09 – 1956 08

Fizinis ugdymas

217.  MASILIONYTĖ JANINA

1937 09 – 1940 09

Fizinis ugdymas

218.  MASILIŪNAS KAZIMIERAS

1926 08 – 1928 08

Lietuvių k.

219.  MASILIŪNIENĖ LIDIJA

1928 01 – 1929 01

 

220.  MASIULIENĖ VITA

1979 08 – 1987 08

Lietuvių k.

221.  MAŠALAS JULIUS

1980 09 – 1982 11

2002 09 – 2007 08

Technologijos, automobilis

222.  MATJOŠAITIENĖ ALDONA

1993 08 – 2018 08

Prancūzų k.

223.  MATJOŠAITYTĖ KRISTINA

2003 09 – 2004 05

Prancūzų k.

224.  MATULEVIČIŪTĖ JUZĖ

1925 10 – 1927 08

 

225.  MATULIENĖ DANUTĖ

1960 09 – 1965 08

Prancūzų kalba

226.  MATUTAITYTĖ LIUDA

1952 09 – 1962 08

Matematika, fizika

227.  MELIŪNIENĖ-MASIONYTĖ GENOVAITĖ

1982 09 – 1985 08

Pradinis ugdymas

228.  MEŠKAUSKIENĖ-SIMONAITYTĖ ELZĖ

1955 09 – 1956 08

1962 09 – 1972 08

Chemija

229.  MIEŽIANSKIENĖ JANINA

1973 09 – 2011 08

Rusų k.

230.  MIKALAUSKIENĖ MARIJA

1961 09 – 1969 08

1971 09 – 1996 08

1996 09 – 2013 08

Fizika

231.  MIKELINSKAS PETRAS

1948 09 – 1951 08

Lotynų kalba

232.  MIKELINSKIENĖ-GUGAITĖ OTILIJA

1949 09 – 1951 08

 

233.  MIKŠYS VLADAS

1952 09 – 1958 08

Muzika, dainavimas, rusų kalba

234.  MIKŠYTĖ DANUTĖ

1954 09 – 1958 08

Lietuvių kalba

235.  MIKUČIONIENĖ MILDA

1975 09 – 1976 08

Lietuvių kalba

236.  MILAŠIENĖ RITUTĖ

1987 09 – 1994 08

Pradinis ugdymas

237.  MILEIKAITĖ GITANA

1997 09 – 2001 10

Muzika

238.  MINKEVIČIENĖ RITA

1998 09 – 2015 08

Matematika

239.  MIRONAITĖ

1964 09 – 1965 08

 

240.  MISEVIČIŪTĖ GENOVAITĖ

1950 09 – 1952 08

Logika, prancūzų kalba

241.  MISIŪNAS JONAS

1959 09 – 1960 08

Muzika

242.  MYŠKIENĖ ALDONA

1943 12 – 1975 08

Istorija, geografija, prancūzų k., lietuvių k.

243.  MYŠKO LEONIDAS

1942 09 – 1951 12

Direktorius, matematika, rusų k., biologija

244.  MITKIENĖ-RUPŠYTĖ EGLĖ

1986 08 – 1992 08

Matematika

245.  MOCKUVIENĖ JANINA

1975 09 – 2015 08

Prancūzų k.

246.  MORKŪNIENĖ DANUTĖ

2005 09 – 2013 08

Karjeros planavimas

247.  MORKŪNIENĖ RIMANTINA

1982 08 – 2016 08

Choreografija, piešimas

248.  MORKVĖNAITĖ JADVYGA

1973 09 – 1974 08

Matematika, braižyba

249.  MORKVĖNIENĖ ONA

1958 09 – 1969 08

Chemija, namų ruoša

250.  MUNDRIENĖ DEIMANTĖ

1992 08 – 1996 08

Fizinis ugdymas

251.  MUSTEIKIS ANTANAS

1940 01 – 1944 08

Lietuvių k.

252.  NAGLIENĖ ALDONA

1968 09 – 1987 08

Istorija

253.  NAKTINYTĖ KATRINA

1953 09 – 1975 08

Matematika

254.  NAKVOSIENĖ DAIVA

2002 09 – 2008 09

Biologija

255.  NARBUTAITĖ MARGARITA

1928 11 – 1931 02

 

256.  NARKIENĖ JANINA

1950 09 – 1957 08

 

257.  NARKUS VYTAUTAS

1950 09 – 1957 08

Lietuvių kalba

258.  NASTOPKA LIUDOMIRAS

1944 09 – 1946 10

Direktorius, matematika, astronomija, psichologija

259.  NASTOPKAITĖ EMILIJA

1946 11 – 1948 03

 

260.  NASTOPKIENĖ REGINA

1944 10 – 1946 08

Lietuvių k., rusų k., matematika

261.  NAVAKAS JONAS

1943 01 – 1945 08

Piešimas, fizinis ugdymas

262.  NAVALINSKIENĖ-MORKŪNAITĖ VIDA

1968 09 – 1987 08

Prancūzų k.

263.  NAVICKAS VIKTORAS

1963 09 – 1964 08

Fizika

264.  NAVICKIENĖ DANUTĖ

1982 05 – 1983 08

Matematika

265.  NAVICKIENĖ IRENA

1961 09 – 1964 08

Fizika

266.  NEKROŠIŪTĖ VAIDA

2003 09 – 2005 08

Anglų k.

267.  NEVERAUSKAS ALGIS

2004 10 – 2013 12

Tikyba

268.  NOREIKA STEPAS

1951 09 – 1955 08

Fizinis ugdymas

269.  NOREIKAITĖ GRAŽINA

1979 09 – 2019 08

Prancūzų k.

270.  NOREIKIENĖ-PIELYTĖ EMILIJA

1950 09 – 1951 08

Geografija

271.  OSENENKO NINA

1954 09 – 1956 08

Rusų kalba

272.  PAGOJIENĖ-MISEVIČIŪTĖ NERINGA

2002 02 – 2006 09

Informacinės technologijos

273.  PALEPŠYS KĘSTUTIS

2005 09 – 2008 08

Tikyba

274.  PALIULIENĖ VLADA

1973 09 – 2003 08

Istorija

275.  PALUMICKAS JUOZAPAS

1978 09 – 1989 08

Karo mokslas

276.  PAŠKEVIČIENĖ JANINA

1963 09 – 1973 08

Rusų k., Pradinis ugdymas

277.  PAŠKEVIČIUS ROMUALDAS

1965 09 – 1996 08

Lietuvių k.

278.  PETKEVIČIUS PAULIUS

1993 01 – 1994 05

Fizika, direktorius

279.  PETNIŪNAS JURGIS

1931 09 – 1934 06

Fizinis ugdymas, karo mokslas

280.  PETRONIENĖ BIRUTĖ

1967 09 – 2000 01

Biologija

281.  PILIPAITĖ RITA

1960 09 – 1963 08

Muzika ir dainavimas

282.  PLADIENĖ ADELĖ

1952 09 – 2008 08

Istorija

283.  PLADIS ALEKSANDRAS

1948 09 – 1963 08

Lietuvių k.

284.  PLIKŪNIENĖ ZITA

1977 09 – 1986 08

Pradinis ugdymas

285.  POCIUKONIENĖ VLADA

1976 09 – 1987 08

 

286.  POVILAITIS PRANAS

1936 09 – 1944 08

Fizika, chemija, gamta

287.  POVILIŪNAITĖ

1966 09 – 1968 08

 

288.  POVILONIENĖ ELENA

1942 09 – 1945 04

Lietuvių k., rusų k.

289.  POVILONIS JUOZAS

1942 09 – 1944 09

Direktorius, prancūzų k., lotynų k.

290.  PRANSKŪNAITĖ ONA

1961 09 – 1963 08

Rusų kalba

291.  PRANSKŪNIENĖ LAIMUTĖ

1976 09 – 1997 04

Prancūzų k.

292.  PULEIKIENĖ OTILIJA

1971 03 – 2000 08

Technologijos

293.  PULEIKIS VYTAUTAS

1971 03 – 1978 07

Technologijos

294.  PUODŽIŪNIENĖ IRENA

1964 09 – 1965 08

Fizinis ugdymas

295.  PURVIS PRANAS JONAS

1932 08 – 1934 08

Anglų k.

296.  RADAVIČIENĖ-REMEIKAITĖ PRANĖ

1974 09 – 1987 08

Matematika

297.  RAMONAS RIČARDAS

1974 09 – 1975 08

 

298.  RASTENIENĖ NIJOLĖ

1981 09 – 1987 08

Pradinis ugdymas

299.  RAUDUVAITĖ ELZĖ

1946 08 – 1948 08

 

300.  RAZMIENĖ LAISVUTĖ

1978 09 – 1993 08

Dailė

301.  REMEIKA JONAS

1927 05 – 1927 11

Istorija, direktorius

302.  REMEIKAITĖ SANDRA

1999 09 – 2000 08

 

303.  REMIAZAS PETRAS

1922 08 – 1928 08

Tikyba, vienas iš įkūrėjų (kunigas)

304.  REPŠYS ALBERTAS

1923 01 – 1924 01

Fizika, braižyba, piešimas

305.  RIDLAUSKIENĖ ELENA

1975 09 – 2015 11

Matematika

306.  RIMKEVIČIŪTĖ ALDONA

1968 09 – 1972 08

Pradinis ugdymas

307.  RIMŠA VIKTORAS

1981 09 – 1998 08

2000 09 – iki dabar

Fizika, direktorius

308.  ROMANOVA-AICEVAITĖ ZOJA

1949 09 – 1953 08

Rusų kalba

309.  RUPULEVIČIENĖ DANUTĖ

1994 08 – 1995 08

 

310.  SABALYTĖ VALERIJA

1955 09 – 1961 08

Chemija, biologija

311.  SABAS JUOZAS

1929 08 – 1935 08

Geografija, matematika

312.  SAJAUSKAS VYTAUTAS

2001 09 – 2003 08

 

313.  SEDIENĖ VIOLETA

1974 09 – 1975 08

 

314.  SERAPINAS IGNAS

1937 09 – 1940 08

 

315.  SEREIKIENĖ ILZĖ

1958 09 – 1960 08

Lietuvių kalba

316.  SIMONAITIENĖ BIRUTĖ

1969 09 – 1972 08

Lietuvių k.

317.  SIMONAITIS PETRAS

1954 09 – 1962 08

Fizinis ugdymas, priešlėktuvinė apsauga, karinis parengimas

318.  SKARDŽIUS MARIUS

2009 09 – 2018 08

Istorija

319.  SKETERIS SAULIUS

1977 09 – 1981 08

Braižyba

320.  SKOBLICKAITĖ LAIMA

1991 09 – 1993 06

Tikyba

321.  SLANČIAUSKIENĖ REGINA

1973 09 – 2014 08

Rusų k.

322.  SMIRNOVA TAMARA

1968 09 – 1972 08

Rusų k.

323.  SPUDAS POVILAS

1949 01 – 1951 09

Lietuvių k., logika, istorija

324.  SRIUBAITĖ ALDONA

1980 08 – 1983 08

Lietuvių k.

325.  STALNIONIENĖ VANDA

1948 09 – 1950 08

Lietuvių kalba

326.  STALNIONIS VYTAUTAS

1946 09 – 1950 08

Rusų kalba

327.  STANCEVIČIŪTĖ TEODORA

1929 01 – 1932 07

 

328.  STANIŠAUSKAS ANDRIUS

1926 09 – 1928 08

 

329.  STANKEVIČIENĖ ZITA

1996 09 – 2016 08

Bibliotekininkė

330.  STASIULAITIENĖ VAIVA

2001 09 – 2006 12

Anglų k.

331.  STASIULAITIS MARIUS

2002 09 – 2003 09

 

332.  STAŠYS ADOLFAS

1930 08 – 1935 01

Tikyba

333.  STAUSKIENĖ ELENA

1957 09 – 1961 08

 

334.  STELIONIENĖ JURGITA

1996 09 – 2003 12

Lietuvių k.

335.  STEPONIENĖ-PUSDEŠRYTĖ AGOTA

1939 09 – 1941 12

 

336.  STIPINIENĖ JOLITA

2004 09 – 2019 01

Psichologija

337.  STOKAS VLADAS

1968 09 – 1979 10

Fizinis ugdymas

338.  STURĖ ANTANAS

1964 09 – 1965 08

Lietuvių k.

339.  SUPKEVIČIŪTĖ IRENA

1977 09 – 1978 02

 

340.  SVARAUSKAS ANUPRAS

1963 09 – 1964 08

Muzika

341.  SVISTOVA MARIJA

1952 09 – 1962 08

Rusų k.

342.  ŠALKAUSKAS STASYS

1929 09 – 1936 09

Matematika, fizika, chemija

343.  RIDLAUSKAS RENALDAS

1995 09 – 1996 08

Kompiuterių technikas

344.  ŠILINAITĖ PRANĖ

1941 09 – 1943 08

Istorija

345.  ŠILINIKIENĖ STASĖ

1972 09 – 2010 08

Fizinis ugdymas

346.  ŠIMAITĖ ALDONA

1951 09 – 1952 08

Lietuvių kalba ir literatūra

347.  ŠIMAS BOLESLOVAS

1946 09 – 1985 08

Geografija, direktorius, psichologija, astronomija, logika

348.  ŠIMKEVIČIUS JULIUS

1942 09 – 1944 10

Lietuvių k.

349.  ŠIMKEVIČIUS KALIKSTAS

1936 09 – 1946 11

Muzika

350.  ŠIVICKAS MANVYDAS

2005 09 – 2006 08

Teisės pagrindai

351.  ŠLEKIENĖ REGINA

1995 09 – 2013 08

Dailė

352.  ŠLEŽAS KAZIMIERAS

1946 09 – 1948 08

1955 01 – 1957 08

Matematika, Prancūzų kalba

353.  ŠNIEŽKIENĖ

1949 09 – 1951 08

Fizinis lavinimas

354.  ŠOKELYTĖ JADVYGA

1927 11 – 1928 01

 

355.  ŠPILKOVIENĖ ONA

1968 09 – 1973 08

Chemija

356.  ŠUMSKAS STASYS

1944 09 – 1945 04

Rusų k., chemija

357.  ŠUTAITĖ JANINA

1967 09 – 2004 08

Prancūzų k.

358.  TARANDA ANTANAS

1943 05 – 1944 08

Piešimas

359.  TARVYDAS PETRAS

1953 01 – 1954 08

Technologijos, geometrija

360.  TAŠKŪNIENĖ ALDONA

1974 09 – 1976 08

1987 09 – 1994 09

1995 09 – 2013 08

Pradinis ugdymas

361.  TAUČKĖLA STASYS

1959 09 – 1976 08

Fizika, gamtos pažinimas

362.  TEIŠERAITIS BAGDANAS

1942 09 – 1943 10

Fizinis ugdymas

363.  TIRILIENĖ KAZIMIERA

1950 09 – 1963 08

Pradinis ugdymas

364.  TRIABIENĖ BIRUTĖ

1982 – 2021

Chemija

365.  TROICKIS EUGENIJUS

1999 09 – 2000 07

Tikyba

366.  TUFLENKO LIDIJA

1980 09 – 1985 08

 

367.  TURLIENĖ VIDA

1978 09 – 1980 08

Biologija

368.  UOGINTAITĖ

1970 09 – 1971 08

 

369.  URNIEŽAS STASYS

1923 08 – 1924 01

 

370.  UŠINSKAITĖ RIMA

1985 08 – 1987 08

Rusų k.

371.  UŽA ROMUALDAS

1981 08 – 1982 08

Fizika

372.  UŽIENĖ-LUKOŠIŪTĖ VIRGINIJA

1978 08 – 1982 04

Muzika

373.  VAČIKAUSKIENĖ VILMA

1996 09 – 2014 02

Rusų k.

374.  VADAPALAS ANTANAS

1945 09 – 1970 08

Matematika, fizika, direktorius, drama

375.  VADAPALIENĖ-VARNECKAITĖ ONA

1944 11 – 1983 07

Geografija, matematika, technologijos

376.  VAIČEKONIENĖ EUGENIJA

1968 09 – 1985 08

Pradinis ugdymas

377.  VAIČEKONIENĖ VERONIKA

1945 09 – 1952 08

Geografija, aritmetika, darbai, muzika

378.  VAIČEKONIS STASYS

1946 09 – 1976 08

Technologijos, dailė, braižyba

379.  VAIČIULĖNAS LEONAS

1945 05 – 1948 08

 

380.  VAIČIULĖNIENĖ LIGIJA

1947 09 – 1948 08

Choreografija

381.  VAIČIŪNIENĖ VALERIJA

1950 09 – 1977 08

Pradinis ugdymas, lietuvių kalba

382.  VAIŠNORAS DANIS

1974 06 – 1975 08

1990 09 – 1993 11

Fizika

383.  VAITEKŪNAS VLADAS

1940 09 – 1942 01

 

384.  VAITIEKŪNAITĖ ROZALIJA

1946 09 – 1951 08

Lietuvių k., istorija

385.  VAITKIENĖ-AVIŽONYTĖ ELIZABETA

1944 11 – 1952 08

Matematika, vokiečių k., fizika

386.  VAJEGA VYTAUTAS

1943 09 – 1946 08

Lietuvių k., režisierius, istorija

387.  VALANTINIENĖ BIRUTĖ

2000 09 – 2003 04

Anglų k.

388.  VALENČIUS VACLOVAS

1940 09 – 1941 08

 

389.  VALIKONYTĖ EUGENIJA

1959 09 – 1961 08

Rusų kalba

390.  VALIŪNIENĖ ALDONA

1984 08 – 1987 08

Rusų k.

391.  VALIUŠYTĖ TEKLĖ

1937 09 – 1939 08

 

392.  VALKŪNAITĖ STASĖ

1949 09 – 1953 08

Istorija, konstitucija, psichologija

393.  VALKŪNAITĖ ŽYDRŪNĖ

2008 09 – 2009 09

Lietuvių k.

394.  VALTERIS DEIVIDAS

2006 09 – 2008 02

Teisės pagrindai

395.  VALUCKAITĖ BRONĖ

1940 09 – 1946 08

Lietuvių k.

396.  VALUJIVIENĖ MARIJA

1926 08 – 1929 08

Bibliotekininkė

397.  VALUNTONIENĖ JURGITA

1997 – 2021

Etika

398.  VALUŠKEVIČIENĖ IRENA

1974 09 – 1979 08

1980 09 – 2011 08

Matematika

399.  VANDELSKIS ANTANAS

1944 11 – 1947 12

Matematika, geografija, fizinis ugdymas

400.  VARANAUSKIENĖ JOVITA

1990 09 – 1994 08

Pradinis ugdymas

401.  VARANKA VYTAUTAS

1933 09 – 1934 08

 

402.  VARANKIENĖ DANGUOLĖ

1977 08 – 1979 08

 

403.  VARIAKOJIENĖ RITA

1995 – 2021

Anglų kalba

404.  VARNAS JUOZAS

1939 09 – 1944 08

Tikyba

405.  VARNECKAS STASYS

1945 11 – 1946 08

 

406.  VASILIAUSKAS MEČISLOVAS

1922 09 – 1922 11

Lietuvių k., geografija

407.  VAVILOVA LIDIJA

1982 09 – 1983 08

 

408.  VEBLAUSKAITĖ ANELĖ

1970 09 – 1975 08

Prancūzų k.

409.  VELŽIENĖ ONA

1950 09 – 1952 08

Rusų kalba

410.  VELŽYS JUOZAS

1944 09 – 1951 08

Istorija

411.  VENGRIENĖ ALEKSANDRA

1969 09 – 1994 09

1995 09 – 2013 08

Pradinis ugdymas

412.  VENISLOVAITĖ VAIVA

1991 09 – 1992 08

Neformalus ugdymas

413.  VIČIAUSKAITĖ INGRIDA

1989 08 – 1992 08

Dailė

414.  VYČIENĖ AUDRONĖ

1988 09 – 1994 08

1995 09 – 2002 08

Pradinis ugdymas

415.  VILEIŠIENĖ IRENA

1965 09 – 1987 08

Matematika

416.  VYŠNIAUSKAS VIDMANTAS

1975 04 – 1977 08

Matematika, braižyba

417.  VITKAUSKIENĖ ONA

1950 09 – 1959 08

Rusų k.

418.  VOROBLIOVIENĖ-VITARTAITĖ JŪRATĖ

1971 09 – 1976 08

Matematika

419.  ZAICEVA LARISA

1980 12 – 1989 08

Fizinis ugdymas

420.  ZEMRIBA ALBERTAS

1940 10 – 1941 09

Lietuvių k.

421.  ZUBKA VYTAUTAS

1967 09 – 1972 08

Matematika

422.  ŽARDECKAS GEDIMINAS

1996 09 – 2017 06

Istorija

423.  ŽEMAITIENĖ JŪRATĖ

1975 09 – 1977 08

Choreografija, piešimas

424.  ŽIGIENĖ-GILBERTAITĖ ONA

1924 08 – 1928 10

 

425.  ŽILEVIČIENĖ BARBORA

1958 09 – 1959 08

 

426.  ŽILINSKAITĖ ALBINA

1950 09 – 1952 08

Lietuvių kalba ir literatūra

427.  ŽILINSKAITĖ IRENA

1951 09 – 1952 08

Lietuvių kalba

428.  ŽIVATKAUSKAITĖ JURGITA

1993 09 – 1994 08

Tikyba

429.  ŽIŽIENĖ-KABAILAITĖ ELENA

1939 09 – 1940 09

 

430.  ŽIŽIŪNAITĖ ALDONA

1965 09 – 1968 08

Prancūzų k.

431.  ŽUKAS ANTANAS

1935 09 – 1936 09

 

432.  POŽĖLA ALGIRDAS

 

Fizika

433.  KVEDARAS JONAS

 

Gamtos mokslai, geografija

434.  BAGDONAS KAZYS

 

Matematika

435.  BAGDONAVIČIŪTĖ GINTARĖ

 

Muzika

436.  TALAČKA ADOLFAS

 

Visuomenės mokslai